Vanaf 23 november 2022 moet je bij de verkoop van je woning een asbestattest kunnen voorleggen aan de nieuwe eigenaars. Ga jij je eigendom weldra verkopen? Lees dan snel verder en ontdek alles over het nieuwe, verplichte attest.

Verplicht voor gebouwen van vóór 2001

Het asbestattest is verplicht bij verkoop van woningen en gebouwen die gebouwd zijn vóór 2001. Vanaf 2001 is het namelijk verboden om asbesthoudende materialen te gebruiken in de bouwsector. Twijfel je toch over bepaalde materialen? In het postinterventiedossier vind je alle info. Op het moment dat de compromis ondertekend wordt bij de notaris, moet je het attest kunnen voorleggen aan de nieuwe eigenaars.

Met deze nieuwe maatregel wil de Vlaamse regering het asbest in Vlaanderen in kaart brengen. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen, hoopt de regering dat gebouwen in Vlaanderen tegen 2040 volledig asbestveilig zijn.

Inventarisatie door asbestexpert

Een asbestexpert komt bij je langs voor een asbestinventarisatie. Via een lijst van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) vind je een gecertificeerde asbestdeskundige bij jou in de buurt. Na de inventarisatie bezorgt hij je het asbestattest. Daarin staat vermeld waar er zich asbest in het gebouw bevindt, wat de staat is en hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden. Het vertelt je als eigenaar dus hoe je je woning asbestveilig kan maken.

De prijs van de inventarisatie en het attest hangt af van de grootte van je woning en het aantal staalafnames. Al zal je toch zeker enkele honderden euro’s moeten neerleggen.

Wat bij verhuur?

Als je je woning verhuurt, hoef je geen asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Beschik je toch over een asbestattest? Dan ben je wel verplicht om een kopie aan de huurders te bezorgen.

Meer weten over het asbestattest?

Vraag het gerust aan Hestor!